CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

 

TIẾN ĐỘ ĐÀO TẠO (MÔN HỌC HỌC TRƯỚC - HỌC SAU)

 

         

NHÓM MÔN HỌC BẮT BUỘC

Stt

Mã môn       đăng ký

Tên môn đăng ký

Mã môn yêu cầu

Tên môn yêu cầu học trước

1

LAW0053

Lịch sử nhà nước và pháp luật

Không

Không

2

LAW0243

Lý luận về nhà nước và pháp luật

Không

Không

3

LAW0482

Xây dựng văn bản pháp luật

Không

Không

4

LAW0112

Luật học so sánh

Không

Không

5

LAW0103

Luật hiến pháp

LAW0243

Lý luận về nhà nước và pháp luật

6

LAW0094

Luật hành chính

LAW0103

Luật hiến pháp

7

LAW0412

Pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo

LAW0094

Luật hành chính

8

LAW0212

Luật Tố tụng hành chính

LAW0103

Luật hiến pháp

9

LAW0202

Luật tố tụng dân sự

LAW0103

Luật hiến pháp

10

LAW0222

Luật tố tụng hình sự

LAW0103

Luật hiến pháp

11

LAW0272

Những vấn đề chung về Luật Dân sự

LAW0103

Luật hiến pháp

12

LAW0422

Pháp luật về thừa kế

LAW0272

Những vấn đề chung về Luật Dân sự

13

LAW0262

Những vấn đề chung về hợp đồng dân sự

LAW0422

Pháp luật về thừa kế

14

LAW0452

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài H.đồng

LAW0262

Những vấn đề chung về hợp đồng dân sự

15

LAW0152

Luật sở hữu trí tuệ

LAW0272

Những vấn đề chung về Luật Dân sự

16

LAW0282

Những VĐ LL chung về luật hình sự và tội phạm

LAW0103

Luật hiến pháp

17

LAW0462

Trách nhiệm hình sự và hình phạt

LAW0282

Những VĐ LL chung về luật hình sự và tội phạm

18

LAW0292

Phần các tội phạm

LAW0462

Trách nhiệm hình sự và hình phạt

19

LAW0142

Luật ngân sách nhà nước

LAW0103

Luật hiến pháp

20

LAW0163

Luật T.mại 1: Pháp luật về chủ thể KD

LAW0272

Những vấn đề chung về Luật Dân sự

21

LAW0172

Luật T.mại 2: P.luật về TM H.hóa và TM D.vụ

LAW0163

Luật T.mại 1: Pháp luật về chủ thể KD

22

LAW0182

Luật T.mại 3: PL cạnh tranh và GQ tranh chấp

LAW0172

Luật T.mại 2: P.luật về TM H.hóa và TM D.vụ

23

LAW0193

Luật thương mại quốc tế

LAW0182

Luật T.mại 3: PL cạnh tranh và GQ tranh chấp

24

LAW0382

Pháp luật về ngân hàng

LAW0103

Luật hiến pháp

25

LAW0403

Pháp luật về quản lý thuế và các loại thuế

LAW0103

Luật hiến pháp

26

LAW0302

Pháp luật chuyên sâu về các loại hợp đồng

LAW0272

Những vấn đề chung về hợp đồng dân sự

27

LAW0082

Luật đầu tư

LAW0182

Luật T.mại 3: PL cạnh tranh và GQ tranh chấp

28

LAW0132

Luật lao động

LAW0103

Luật hiến pháp

29

LAW0072

Luật đất đai

LAW0103

Luật hiến pháp

30

LAW0122

Luật hôn nhân và gia đình

LAW0103

Luật hiến pháp

31

LAW0372

Pháp luật về môi trường

LAW0103

Luật hiến pháp

32

LAW0013

Công pháp quốc tế

LAW0243

Lý luận về nhà nước và pháp luật

33

LAW0473

Tư pháp quốc tế

LAW0013

Công pháp quốc tế

34

LAW0062

Thi hành án - Thừa phát lại

LAW0103

Luật hiến pháp

35

LAW0232

Công chứng - Luật sư

LAW0103

Luật hiến pháp

36

LAW0442

Thực tập

LAW0193

Luật thương mại quốc tế

NHÓM MÔN HỌC TỰ CHỌN

Stt

Mã môn       đăng ký

Tên môn đăng ký

Mã môn yêu cầu

Tên môn yêu cầu học trước

1

LAW0032

Kỹ năng về hợp đồng mua bán hàng hóa

LAW0262

Những vấn đề chung về hợp đồng dân sự

2

LAW0041

Lễ tân ngoại giao

LAW0013

Công pháp quốc tế

3

LAW0251

Nghề luật sư và hoạt động tư vấn pháp luật

LAW0232

Công chứng - Luật sư

4

LAW0322

Pháp luật về cơ chế giải quyết tranh chấp lao động

LAW0132

Luật lao động

5

LAW0352

Pháp luật về kinh doanh bất động sản

LAW0452

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài H.đồng

6

LAW0362

Pháp luật về kinh doanh chứng khoán

LAW0452

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài H.đồng

7

LAW0342

Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm

LAW0452

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài H.đồng

8

LAW0392

Pháp luật về nhượng quyền thương mại

LAW0182

Luật T.mại 3: PL cạnh tranh và GQ tranh chấp

9

LAW0432

Pháp luật về thuế thu nhập cá nhân

LAW0403

Pháp luật về quản lý thuế và các loại thuế

10

LAW0025

Khóa luận tốt nghiệp

LAW0442

Thực tập

11

LAW0312

Pháp luật cộng đồng ASEAN

LAW0442

Thực tập

12

LAW0333

Pháp luật về hải quan và hoạt động xuất nhập khẩu

LAW0442

Thực tập