CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

Phòng Đào tạo thông báo chuyển lịch thi các môn tổ chức thi trong 2 ngày 26/03 và 27/03 cụ thể như sau:

- Ngày 26/03/2016 chuyển sang thi vào ngày 09/04/2016 (giờ thi vẫn giữ như cũ).

- Ngày 27/03/2016 chuyển sang thi vào ngày 10/04/2016 (giờ thi vẫn giữ như cũ).

Sinh viên xem lịch phòng cụ thể từng môn vào thứ 3 (29/03/2016) tại websitehttp://daotao.bdu.edu.vn.