CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

TIN TUYỂN SINH

TIN TỨC TỪ BDU

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Thầy: Ngô Anh Tuấn
Số điện thoại: 0948.662997
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Skype: ngoanhtuan.bdu
Hỗ trợ sinh viên
Cô :Thái Thị Tường Vy
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Skype: vydhbd

LỊCH TRỰC KHOA – NĂM HỌC 2014 – 2015

NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Thứ Hai

ThS. Hoàng Thúc Kỳ – Phó trưởng khoa

Không trực

Thứ Ba

ThS. Phan Thông Anh – Q. Trưởng khoa

Không trực

Thứ Tư

ThS. Hoàng Thúc Kỳ – Phó trưởng khoa

Không trực

Thứ Năm

ThS. Phan Thông Anh – Q. Trưởng khoa

Không trực

Thứ Sáu

ThS. Hoàng Thúc Kỳ – Phó trưởng khoa

Không trực

Thứ Bảy

Nghỉ

Nghỉ

Chủ Nhật

Nghỉ

Nghỉ

Ghi chú:
- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00
- Buổi chiều từ 13h00 đến 16h30
- Nhân viên khoa làm việc từ thứ Hai đến thứ Bảy