CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

THÔNG BÁO

Về việchọp Ban chủ nhiệm CLB Phiên tòa Sinh viên lần 1

Nhằm rút kinh nghiệm cho Lễ ra mắt CLB. Ban chủ nhiệm CLB thông báo họp như sau:

- Thành phần: Các thành viên Ban chủ nhiệm CLB

- Thời gian: 15h00 ngày 21/10/2016

- Địa điểm: BII.5

- Nội dung họp: Rút kinh nghiệm cho diễn án lần 1, đề xuất, cập nhật những kế hoạch hoạt động sắp tới.

Trân trọng.

Các tin mới hơn: