CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

Sinh viên xem lịch thi học kỳ 1, năm học 2016 – 2017 tại bảng thông báo hoặc tra cứu tại cổng thông tin sinh viên.

Sinh viên lưu ý:

* Sinh viên tra cứu danh sách thi cụ thể tại Cổng thông tin sinh viên.

Nếu sinh viên không có tên phải báo ngay về địa chỉ email: thanhhung.thai@bdu.edu.vn trước ngày thi tối thiểu 05 ngày.

* Khi dự thi sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên, biên lai thu học phí và các giấy tờ tùy thân để đối chiếu khi cần thiết.

* Sinh viên theo dõi lịch thi chính thức vào thứ 3 hàng tuần  tại website: daotao.bdu.edu.vn trước ngày thi 05 ngày.

* Mọi thắc mắc sinh viên có thể liên hệ trước ngày thi tối thiểu 05 ngày về địa chỉ email: thanhhung.thai@bdu.edu.vn để được hỗ trợ.

* Để xem đúng định dạng ngày tháng năm trong file, vui lòng tải về và chỉnh định dạng ngày tháng năm trong máy tính về dạng dd/M/yyyy.