CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

GIẤY BÁO LỊCH HỌC TĂNG TIẾT - HỌC BÙ
                     
Stt Lớp/
Nhóm
SLSV Môn học Giảng viên Ngày BĐ Thứ Buổi Số tiết/
Buổi
Phòng Ghi chú
1 01 103 Pháp luật về thanh tra khiếu nại tố cáo Phạm Thanh Khương 05/12/2016 2 C 5 AI.1  
2 02 103 Pháp luật về thanh tra khiếu nại tố cáo Phạm Thanh Khương 06/12/2016 3 C 5 AI.3  

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: