CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

GIẤY BÁO LỊCH HỌC TĂNG TIẾT - HỌC BÙ
                     
Stt Lớp/
Nhóm
SLSV Môn học Giảng viên Ngày BĐ Thứ Buổi Số tiết/
Buổi
Phòng Ghi chú
1 02 63 Pháp luật về kinh doanh bất động sản Nguyễn Thanh Đạm 12-12-16 2 C 5 E3.2  
2 03 73 Pháp luật về kinh doanh bất động sản Nguyễn Thanh Đạm 13-12-16 3 S 5 E3.2  
3 01 90 Lịch sử về nhà nước và pháp luật Đỗ Tuấn Việt 18-12-16 8 S+C 5 E3.2 cả ngày
4 01 90 Lịch sử về nhà nước và pháp luật Đỗ Tuấn Việt 25-12-16 8 S+C 5 E3.2 cả ngày
5 02 86 Lịch sử về nhà nước và pháp luật Võ Thị Cẩm Tú 19-12-16 2 S 5 AI.1  
6 01 78 Pháp luật về kinh doanh bất động sản Nguyễn Thanh Đạm 12-12-16 2 S 5 E3.2  

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: