CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

LỊCH GIẢNG KHOA LUẬT HỌC

Học kỳ I, năm học 2014 - 2015, 1/9/2014 - 14/12/2014

               

Mã môn

Tên môn

Nhóm

Giảng viên

Thứ

Tiết

Phòng học

Thời gian

LAW0053

Lịch sử nhà nước và pháp luật

01

ThS. Hoàng Thúc Kỳ

2

12345-----

AI.4

1/9/2014 - 2/11/2014

BSC0012

Đại cương lịch sử Việt Nam

01

ThS. Trần Ngọc Nữ

7

12345-----

E.01

1/9/2014 - 12/10/2014

LAW0243

Lý luận nhà nước và pháp luật

01

ThS. Hoàng Minh Thuần

2

12345-----

BIII.11

10/11/2014 - 14/12/2014

LAW0112

Luật học so sánh

01

ThS. Lê Thị Thúy Huỳnh

2

-----67890

B.04

20/10/2014 - 31/11/2014

LAW0103

Luật hiến pháp

01

ThS. Đỗ Tuấn Việt

6

-----67890

AI.3

29/9/2014 - 31/11/2014

LAW0243

Lý luận nhà nước và pháp luật

01

ThS. Hoàng Minh Thuần

2

-----6789

B.06

10/11/2014 - 14/12/2014

LAW0482

Xây dựng văn bản pháp luật

01

ThS. Nguyễn Hải Nam

3

12345-----

AI.3

20/10/2014 - 30/11/2014

               

Ghi chú:

Tiết 12345 là buổi sáng từ 7h - 10h50

     
 

Tiết 67890 là buổi chiều từ 13h - 16h30

     
 

Xe đón giảng viên xuất phát tại Hồ con rùa, số 3 Công trường Quốc tế, TP. HCM vào lúc đúng 6h; 12h