CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

GIẤY BÁO LỊCH NGHỈ HỌC ĐỘT XUẤT
                       
Stt Lớp/
Nhóm
SLSV Môn học Giảng viên Ngày BĐ Ngày KT Thứ Buổi Số tiết/
Buổi
Phòng Ghi chú
1 02 44 LAW0473-Tư pháp quốc tế Lê Thị Thu Phương 16-02-17 16-02-17 5 C 5 BIII.11  
2 03 52 LAW0473-Tư pháp quốc tế Lê Thị Thu Phương 17-02-17 17-02-17 6 C 5 BIII.10  
3 01 100 LAW0302-PL chuyên sâu về các loại hợp đồng Phan Ng Bảo Ngọc 18-02-17 18-02-17 7 S 5 BIII.10  
4 03 71 LAW0302-PL chuyên sâu về các loại hợp đồng Phan Ng Bảo Ngọc 19-02-17 19-02-17 8 S 5 BIII.10  

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: