CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

GIẤY BÁO LỊCH NGHỈ HỌC ĐỘT XUẤT
                       
Stt Lớp/
Nhóm
SLSV Môn học Giảng viên Ngày BĐ Ngày KT Thứ Buổi Số tiết/
Buổi
Phòng Ghi chú
1 01 108 LAW0013-Công pháp quốc tế Hà Đăng Tiên 21/2/2017 21/2/2017 3 S 5 AI.1  
2 02 74 LAW0013-Công pháp quốc tế Hà Đăng Tiên 21/2/2017 21/2/2017 3 C 5 AI.1  
3 01 108 LAW0013-Công pháp quốc tế Hà Đăng Tiên 23/2/2017 23/2/2017 5 S 5 AI.2  
4 02 71 LAW0013-Công pháp quốc tế Hà Đăng Tiên 23/2/2017 23/2/2017 5 S 5 AI.3

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: