CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

GIẤY BÁO LỊCH NGHỈ HỌC ĐỘT XUẤT
                       
Stt Lớp/
Nhóm
SLSV Môn học Giảng viên Ngày BĐ Ngày KT Thứ Buổi Số tiết/
Buổi
Phòng Ghi chú
1 01 95 LAW0082-Luật đầu tư Vũ Hoàng Linh 22-02-17 22-02-17 4 S 5 BIII.13  
2 02 30 LAW0082-Luật đầu tư Vũ Hoàng Linh 22-02-17 22-02-17 4 C 5 BIII.10  
                       

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: