CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

Điểm thi các môn: Những vấn đề chung về Luật dân sự (N4), Luật Lao động (N1), Những vấn đề chung về Luật hình sự và tội phạm (N1,2),Pháp luật về thanh tra khiếu nại, tố cáo (N1,N2, N3), Luật đất đai ((N1), Công chứng luật sư ((N1,N2,N3), Luật TMQT((N1),Luật TM1(N1)

 

Trân trọng.