CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

GIẤY BÁO LỊCH NGHỈ HỌC ĐỘT XUẤT
                       
Stt Lớp/
Nhóm
SLSV Môn học Giảng viên Ngày BĐ Ngày KT Thứ Buổi Số tiết/
Buổi
Phòng Ghi chú
1 01 100 LAW0302-PL chuyên sâu về các loại hợp đồng Phan Ng Bảo Ngọc 25-03-17 25-03-17 7 S 5 BIII.10  
2 02 75 LAW0302-PL chuyên sâu về các loại hợp đồng Phan Ng Bảo Ngọc 25-03-17 25-03-17 7 C 5 BIII.10  
3 03 71 LAW0302-PL chuyên sâu về các loại hợp đồng Phan Ng Bảo Ngọc 26-03-17 26-03-17 8 S 5 BIII.10  

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: