CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

GIẤY BÁO HỌC BÙ
                       
Stt Lớp/
Nhóm
SLSV Môn học Giảng viên Ngày BĐ Ngày KT Thứ Buổi Số tiết/
Buổi
Phòng Ghi chú
1 01 100 LAW0302-PL chuyên sâu về các loại hợp đồng Phan Ng Bảo Ngọc 16-03-17 16-03-17 5 S 5 C02  
2 02 75 LAW0302-PL chuyên sâu về các loại hợp đồng Phan Ng Bảo Ngọc 16-03-17 16-03-17 5 C 5 C02  
3 03 71 LAW0302-PL chuyên sâu về các loại hợp đồng Phan Ng Bảo Ngọc 15-03-17 15-03-17 4 C 5 BIII.12  

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: