CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

TIN TUYỂN SINH

TIN TỨC TỪ BDU

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Thầy: Ngô Anh Tuấn
Số điện thoại: 0948.662997
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Skype: ngoanhtuan.bdu
Hỗ trợ sinh viên
Cô :Thái Thị Tường Vy
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Skype: vydhbd

GIẤY BÁO HỌC BÙ
                   
Stt Lớp/
Nhóm
SLSV Môn học Giảng viên Ngày BĐ Ngày KT Thứ Buổi Số tiết/
Buổi
1 01 95 Luật đầu tư Nguyễn Thanh Đạm 19/3/2017 phòng AI.4 26/3/2017 phòng AI.2 8 S 5
2 02 30 Luật đầu tư Nguyễn Thanh Đạm 19/3/2017 phòng AI.4 26/3/2017 phòng AI.2 8 C 5