CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

Phòng Đào tạo thông báo thời gian tập trung và học Chính trị đầu khóa cho sinh viên khóa mới tuyển sinh năm 2014 như sau:
Tất cả sinh viên khóa mới tuyển sinh năm 2014 (khóa 17) tập trung lúc 06 giờ 45 phút ngày 06/10/2014 tại cơ sở 1 Trường Đại học Bình Dương để học chính trị đầu khóa.
Phòng học: Hội trường 1 lầu 4 khu A.

Đề nghị tất cả tân sinh viên cập nhật và thực hiện theo tinh thần thông báo. Trân trọng./.