CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

TIN TUYỂN SINH

TIN TỨC TỪ BDU

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Thầy: Ngô Anh Tuấn
Số điện thoại: 0948.662997
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Skype: ngoanhtuan.bdu
Hỗ trợ sinh viên
Cô :Thái Thị Tường Vy
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Skype: vydhbd

Phòng Đào tạo thông báo thời gian tập trung và học Chính trị đầu khóa cho sinh viên khóa mới tuyển sinh năm 2014 như sau:
Tất cả sinh viên khóa mới tuyển sinh năm 2014 (khóa 17) tập trung lúc 06 giờ 45 phút ngày 06/10/2014 tại cơ sở 1 Trường Đại học Bình Dương để học chính trị đầu khóa.
Phòng học: Hội trường 1 lầu 4 khu A.

Đề nghị tất cả tân sinh viên cập nhật và thực hiện theo tinh thần thông báo. Trân trọng./.