CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

HƯỚNG DẪN

ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017 – 2018

1. Sinh viên cần truy cập http://sv.bdu.edu.vn/http://sv.bdu.edu.vn/HDDKMH.htm  để xem kỹ hướng dẫn hoặc liên hệ trực tiếp văn phòng khoa để được hướng dẫn.

2. Sinh viên khóa sau không được đăng ký môn chuyên ngành LAW của khóa trước. Trường hợp cố tình đăng ký sẽ không được công nhận kết quả môn học, cụ thể:

   + Khóa 20 không được đăng ký môn LAW của khóa 19, 18,17;

   + Khóa 19 không được đăng ký môn LAW của khóa 18,17;

   + Khóa 18 không được đăng ký môn LAW của khóa 17;

3. Tất cả các môn học đều có điểm giữa kỳ, điểm thư viện.

4. Sinh viên khóa trước cần đăng ký thêm môn của khóa sau nếu chưa học.

   Ví dụ: LK17 cần đăng ký môn của LK18; LK19 nếu chưa học.

5. Mọi thắc mắc cần giải đáp, sinh viên gửi email khoaluathoc@bdu.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp văn phòng khoa.

6. Danh sách môn học mở trong học kỳ:

- Khóa 20 đã có hướng dẫn riêng

- Danh sách của khóa 19, 18, 17 như sau:

Lớp Nhóm Mã MH BB
(X)
Tên môn học Bộ môn Thứ Tiết
Ngày
Ngày
KT
20LK 1 LAW0053 x Lịch sử nhà nước và pháp luật Luật học 2 1 11-09-17 12-11-17
20LK 2 LAW0053 x Lịch sử nhà nước và pháp luật Luật học 4 1 11-09-17 12-11-17
20LK 3 LAW0053 x Lịch sử nhà nước và pháp luật Luật học 6 1 11-09-17 12-11-17
20LK 1 LAW0243 x Lý luận về nhà nước và pháp luật Luật học 2 5 11-09-17 12-11-17
20LK 2 LAW0243 x Lý luận về nhà nước và pháp luật Luật học 4 5 11-09-17 12-11-17
20LK 3 LAW0243 x Lý luận về nhà nước và pháp luật Luật học 6 5 11-09-17 12-11-17
20LK 1 LAW0112 x Luật học so sánh Luật học 4 1 11-09-17 22-10-17
20LK 2 LAW0112 x Luật học so sánh Luật học 4 5 11-09-17 22-10-17
20LK 3 LAW0112 x Luật học so sánh Luật học 6 1 11-09-17 22-10-17
20LK 1 LAW0482 x Xây dựng văn bản pháp luật Luật học 7 1 11-09-17 22-10-17
20LK 2 LAW0482 x Xây dựng văn bản pháp luật Luật học 7 5 11-09-17 22-10-17
20LK 3 LAW0482 x Xây dựng văn bản pháp luật Luật học 8 1 11-09-17 22-10-17
19LK 1 LAW0103 x Luật hiến pháp Luật học 2 1 11-09-17 12-11-17
19LK 2 LAW0103 x Luật hiến pháp Luật học 4 1 11-09-17 12-11-17
19LK 3 LAW0103 x Luật hiến pháp Luật học 6 1 11-09-17 12-11-17
19LK 1 LAW0094 x Luật hành chính Luật học 7 1 11-09-17 03-12-17
19LK 2 LAW0094 x Luật hành chính Luật học 7 5 11-09-17 03-12-17
19LK 3 LAW0094 x Luật hành chính Luật học 8 5 11-09-17 03-12-17
19LK 1 LAW0412 x Pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo Luật học 2 5 11-09-17 22-10-17
19LK 2 LAW0412 x Pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo Luật học 4 5 11-09-17 22-10-17
19LK 3 LAW0412 x Pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo Luật học 6 5 11-09-17 22-10-17
19LK 1 LAW0272 x Những vấn đề chung về Luật Dân sự Luật học 3 1 11-09-17 22-10-17
19LK 2 LAW0272 x Những vấn đề chung về Luật Dân sự Luật học 3 5 11-09-17 22-10-17
19LK 3 LAW0272 x Những vấn đề chung về Luật Dân sự Luật học 5 1 11-09-17 22-10-17
19LK 1 LAW0282 x Những VĐ LL chung về luật hình sự và TP Luật học 5 5 11-09-17 22-10-17
19LK 2 LAW0282 x Những VĐ LL chung về luật hình sự và TP Luật học 8 1 11-09-17 22-10-17
19LK 3 LAW0282 x Những VĐ LL chung về luật hình sự và TP Luật học 8 5 11-09-17 22-10-17
19LK 1 LAW0132 x Luật lao động Luật học 2 5 13-11-17 24-12-17
19LK 2 LAW0132 x Luật lao động Luật học 3 1 13-11-17 24-12-17
19LK 3 LAW0132 x Luật lao động Luật học 3 5 13-11-17 24-12-17
19LK 1 LAW0072 x Luật đất đai Luật học 2 1 13-11-17 24-12-17
19LK 2 LAW0072 x Luật đất đai Luật học 4 1 13-11-17 24-12-17
19LK 3 LAW0072 x Luật đất đai Luật học 4 5 13-11-17 24-12-17
19LK 1 LAW0142 x Luật ngân sách nhà nước Luật học 5 1 13-11-17 24-12-17
19LK 2 LAW0142 x Luật ngân sách nhà nước Luật học 5 5 13-11-17 24-12-17
19LK 3 LAW0142 x Luật ngân sách nhà nước Luật học 6 1 13-11-17 24-12-17
19LK 1 LAW0122 x Luật hôn nhân và gia đình Luật học 6 5 13-11-17 24-12-17
19LK 2 LAW0122 x Luật hôn nhân và gia đình Luật học 7 1 13-11-17 24-12-17
19LK 3 LAW0122 x Luật hôn nhân và gia đình Luật học 7 5 13-11-17 24-12-17
18LK 1 LAW0152 x Luật sở hữu trí tuệ Luật học 2 1 11-09-17 22-10-17
18LK 2 LAW0152 x Luật sở hữu trí tuệ Luật học 2 5 11-09-17 22-10-17
18LK 3 LAW0152 x Luật sở hữu trí tuệ Luật học 3 1 11-09-17 22-10-17
18LK 1 LAW0403 x Pháp luật về quản lý thuế và các loại thuế Luật học 5 5 11-09-17 12-11-17
18LK 2 LAW0403 x Pháp luật về quản lý thuế và các loại thuế Luật học 6 1 11-09-17 12-11-17
18LK 3 LAW0403 x Pháp luật về quản lý thuế và các loại thuế Luật học 6 5 11-09-17 12-11-17
18LK 1 LAW0202 x Luật tố tụng dân sự Luật học 5 1 11-09-17 22-10-17
18LK 2 LAW0202 x Luật tố tụng dân sự Luật học 7 1 11-09-17 22-10-17
18LK 3 LAW0202 x Luật tố tụng dân sự Luật học 7 5 11-09-17 22-10-17
18LK 1 LAW0222 x Luật tố tụng hình sự Luật học 7 5 11-09-17 22-10-17
18LK 2 LAW0222 x Luật tố tụng hình sự Luật học 8 1 11-09-17 22-10-17
18LK 3 LAW0222 x Luật tố tụng hình sự Luật học 8 5 11-09-17 22-10-17
18LK 1 LAW0212 x Luật Tố tụng hành chính Luật học 6 1 13-11-17 24-12-17
18LK 2 LAW0212 x Luật Tố tụng hành chính Luật học 6 5 13-11-17 24-12-17
18LK 3 LAW0212 x Luật Tố tụng hành chính Luật học 7 1 13-11-17 24-12-17
18LK 1 LAW0062 x Thi hành án - Thừa phát lại Luật học 7 5 13-11-17 24-12-17
18LK 2 LAW0062 x Thi hành án - Thừa phát lại Luật học 8 1 13-11-17 24-12-17
18LK 3 LAW0062 x Thi hành án - Thừa phát lại Luật học 8 5 13-11-17 24-12-17
18LK 1 LAW0172 x Luật T.mại 2: P.luật về TM H.hóa và TM D.vụ Luật học 3 5 11-09-17 22-10-17
18LK 2 LAW0172 x Luật T.mại 2: P.luật về TM H.hóa và TM D.vụ Luật học 4 1 11-09-17 22-10-17
18LK 3 LAW0172 x Luật T.mại 2: P.luật về TM H.hóa và TM D.vụ Luật học 4 5 11-09-17 22-10-17
18LK 1 LAW0382 x Pháp luật về ngân hàng Luật học 2 1 13-11-17 24-12-17
18LK 2 LAW0382 x Pháp luật về ngân hàng Luật học 2 5 13-11-17 24-12-17
18LK 3 LAW0382 x Pháp luật về ngân hàng Luật học 3 1 13-11-17 24-12-17
18LK 1 LAW0013 x Công pháp quốc tế Luật học 3 5 13-11-17 24-12-17
18LK 2 LAW0013 x Công pháp quốc tế Luật học 4 1 13-11-17 24-12-17
18LK 3 LAW0013 x Công pháp quốc tế Luật học 4 5 13-11-17 24-12-17
18LK 1 LAW0232 x Công chứng - Luật sư Luật học 5 1 13-11-17 24-12-17
18LK 2 LAW0232 x Công chứng - Luật sư Luật học 7 1 13-11-17 24-12-17
18LK 3 LAW0232 x Công chứng - Luật sư Luật học 7 5 13-11-17 24-12-17
18LK 1 LAW0372 x Pháp luật về môi trường Luật học 6 1 11-09-17 22-10-17
18LK 2 LAW0372 x Pháp luật về môi trường Luật học 6 5 11-09-17 22-10-17
18LK 3 LAW0372 x Pháp luật về môi trường Luật học 5 5 11-09-17 22-10-17
17LK 1 LAW0182 x Luật T.mại 3:PL cạnh tranh và GQ tranh chấp Luật học 2 1 11-09-17 22-10-17
17LK 2 LAW0182 x Luật T.mại 3:PL cạnh tranh và GQ tranh chấp Luật học 2 5 11-09-17 22-10-17
17LK 3 LAW0182 x Luật T.mại 3:PL cạnh tranh và GQ tranh chấp Luật học 3 1 11-09-17 22-10-17
17LK 1 LAW0193 x Luật thương mại quốc tế Luật học 3 5 11-09-17 12-11-17
17LK 2 LAW0193 x Luật thương mại quốc tế Luật học 4 1 11-09-17 12-11-17
17LK 3 LAW0193 x Luật thương mại quốc tế Luật học 4 5 11-09-17 12-11-17
17LK 1 LAW0342   Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm Luật học 5 1 11-09-17 22-10-17
17LK 2 LAW0342   Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm Luật học 5 5 11-09-17 22-10-17
17LK 3 LAW0342   Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm Luật học 6 1 11-09-17 22-10-17
17LK 1 LAW0352   Pháp luật về kinh doanh bất động sản Luật học 6 5 11-09-17 22-10-17
17LK 2 LAW0352   Pháp luật về kinh doanh bất động sản Luật học 7 1 11-09-17 22-10-17
17LK 3 LAW0352   Pháp luật về kinh doanh bất động sản Luật học 7 5 11-09-17 22-10-17
17LK 1 LAW0251   Nghề luật sư và hoạt động tư vấn pháp luật Luật học 8 1 11-09-17 22-10-17
17LK 2 LAW0251   Nghề luật sư và hoạt động tư vấn pháp luật Luật học 8 5 11-09-17 22-10-17
17LK 3 LAW0251   Nghề luật sư và hoạt động tư vấn pháp luật Luật học 2 1 11-09-17 22-10-17
17LK 1 LAW0082 x Luật đầu tư Luật học 2 5 13-11-17 24-12-17
17LK 2 LAW0082 x Luật đầu tư Luật học 3 1 13-11-17 24-12-17
17LK 3 LAW0082 x Luật đầu tư Luật học 3 5 13-11-17 24-12-17
17LK 1 LAW0302 x Pháp luật chuyên sâu về các loại hợp đồng Luật học 4 1 13-11-17 24-12-17
17LK 2 LAW0302 x Pháp luật chuyên sâu về các loại hợp đồng Luật học 4 5 13-11-17 24-12-17
17LK 3 LAW0302 x Pháp luật chuyên sâu về các loại hợp đồng Luật học 5 1 13-11-17 24-12-17

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: