CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

Thông báo chuyển lịch học như sau:

- Những vấn đề chung về luât dân sự - Nhóm 02 - ThS Kim Quyên

- Chuyển sang học Buổi sáng - Thứ Sáu - Phòng AI.3

Kể từ 14/7/2016 đến 11/8/2017.

Sinh viên nào trùng lịch học vui lòng liên hệ văn phòng khoa để lập danh sách chuyển nhóm.

Trân trọng.

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: