CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

GIẤY BÁO LỊCH NGHỈ HỌC ĐỘT XUẤT
                       
Stt Lớp/
Nhóm
SLSV Môn học Mã CBGD Giảng viên Ngày BĐ Ngày KT Thứ Buổi Số tiết/
Buổi
Phòng
1 1 90 Những vấn đề chung về hợp đồng dân sự LK033 Lưu Thị Bích Hạnh 16-07-17 13-08-17 CN S 5 AI.3
2 1 73 Tư pháp quốc tế 90035 Lê Thị Thu Phương 13-07-17 13-08-17 4 và 6 C 5 E4.1 và A1.4
                       

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: