CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

LỊCH HỌC BÙ
                           
Stt Lớp/
Nhóm
SLSV Môn học
CBGD
Giảng viên Ngày BĐ Ngày KT Ngày
đã nghỉ/ tăng tiết
Thứ Buổi Số tiết/
Buổi
Phòng Ghi chú
1 1 90 Những vấn đề chung về hợp đồng dân sự   cô Bích Hạnh 19-07-17 19-07-17   4 cả ngày 10 BIII.14  
2 1 90 Những vấn đề chung về hợp đồng dân sự   cô Bích Hạnh 20-07-17 20-07-17   5 cả ngày 10 BIII.14  
3 1 90 Những vấn đề chung về hợp đồng dân sự   cô Bích Hạnh 27-07-17 27-07-17   5 cả ngày 10 BIII.14  
4 1 63 Hiếp Pháp   thầy Tuấn Việt 16-07-17 16-07-17   8 cả ngày 10 E4.1  
5 1 63 Hiếp Pháp   thầy Tuấn Việt 23-07-17 23-07-17   8 cả ngày 10 BIII.14  
6 1 63 Hiếp Pháp   thầy Tuấn Việt 30-07-17 30-07-17   8 cả ngày 10 BIII.14  
7 1 73 Tư pháp quốc tế   Cô Phương 14-07-17 14-07-17   6 sáng 5 BII.8 Cô Phi giảng thay thế
8 1 73 Tư pháp quốc tế   Cô Phương 19-07-17 19-07-17   4 sáng 5 BIII.13 Cô Phi giảng thay thế
9 1 73 Tư pháp quốc tế   Cô Phương 21-07-17 21-07-17   6 sáng 5 BIII.14 Cô Phi giảng thay thế
10 1 73 Tư pháp quốc tế   Cô Phương 26-07-17 26-07-17   4 sáng 5 BIII.14 Cô Phi giảng thay thế
11 1 73 Tư pháp quốc tế   Cô Phương 28-07-17 28-07-17   6 sáng 5 BIII.14 Cô Phi giảng thay thế

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: