CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

THÔNG BÁO

Theo quy định đăng ký môn học tín chỉ: Số tín chỉ tối đa sinh viên được phép đăng ký là 25 tín chỉ, tối thiểu là 10 tín chỉ.

Phòng Đào tạo sẽ hủy kết quả đăng ký đối với các sinh viên đăng ký không đúng. 

Vậy, sinh viên nào đăng ký vượt quá 25 tín chỉ cần phải điều chỉnh lại số tín chỉ đăng ký gấp.

Xem trên web: http://sv.bdu.edu.vn/

Trân trọng.

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: