CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

Văn phòng Khoa luật học thông báo mời sinh viên có tên sau đến làm việc:

- Sinh viên: Phan Thị Tiểu Yến, MSSV: 13140031

- Thời gian: 9h00 ngày 3/8/2017; Địa điểm: văn phòng khoa Luật học.

- Nội dung: về đề nghị xem lại bài làm

Đề nghị sinh viên đúng giờ và mang theo giấy tờ tùy thân để được giải quyết.

Trân trọng.

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: