CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

Thông báo, lịch học chuyên đề Thư ký, Trợ lý như sau:

- Thời gian: Buổi sáng, ngày 13/8/2017 (từ 8h00 đến 11h00)

- Địa điểm: Phòng B.06

- Giảng viên chính: Luật gia Vũ Đức Thiện - Thư ký Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại TP. HCM

Danh sách sinh viên:

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ CHUYÊN ĐỀ THƯ KÝ, TRỢ LÝ
Stt MSSV Họ tên lót Tên Sáng 13/8/2017 Email ĐT
1 13140006 Nguyễn Thị Hạnh Vy x vyberry95@gmail.com 0963780191
2 15140292 Nguyễn Đình Hùng x Nguyenhungth197@gmail.com 0966340497
3 14140164 Nguyễn Thị Khánh Linh x khanhlinha8@gmail.com 01688932589
4 14140054 Cao Tài  Nhân x caotainhan@gmail.com 0987769202
5 13140129 Nguyễn Thị Trúc Linh x nguyenthitruclinh1310@gmail.com 01296647599
6 14140105 Nguyễn Xuân  Thông x nguyenxuanthong0201@gmail.com 0987694532
7 14140211 Nguyễn Thị Quỳnh Giang x quynhgianglkt1996@gmail.com 01682455721
8 14140181 Nguyễn Thị Phương Dung x phuongdung114196@gmail.com 01694918190
9 15140276 Bùi Nguyễn Phương Nam x   01699775787
10 14140108 Võ Thị Huyền Trân x vohuyentran814@gmail.com 01684760948
11 14140004 Lê Thị Vân Anh x levananh325@gmail.com 01667946353
12 14140179 Nguyễn Thị Thu Thảo x nguyenthao0896@gmail.com 01639756804
13 14140118 Phạm Thị Phương Thảo x thao.31121995@gmail.com 0869272361
14 14140194 Lê Thị Kiều  Oanh x lekieuoanh2605@gmail.com 01632111730
15 13140131 Bùi Thị Quỳnh  Trang x buithiquynhtrang2306@gmail.com 01656768906
16 16140118 Nguyễn Thị Thúy Diễm x nguyenthithuydiem0210@gmail.com 0968729747
17 16140115 Nguyễn Thị Như Ý x nguyenthinhuy0098@gmail.com 01656913322
18 14140095 Nguyễn Phương Nam x phuongnam17lk01@gmail.com 0966295113
19 15140425 Huỳnh Tấn Lộc x tanloc9090@gmail.com 0964174361
20 14140143 Mai Văn Thân x thanmailk@gmail.com 01669306678
21 14140013 Trần Nguyễn Hoài Thy x trannguyenhoaithy46@gmail.com 01884785588
22 14140032 Nguyễn Vy Anh Thư x nguyenvyanhthu2504@gmail.com 01649405532
23 16140135 Danh Thị Hồng Đào x danhthihongdao115@gmail.com 01699561313
24   Lê Đông Yến Pha x    
25 13140082 Trần Ngọc Thanh Tuyền x trantuyen1527@gmail.com 0963740336
26 13140076 Lê Văn Lào x   01628324445
27 13140225 Nguyễn Thị Thảo Yến x tieuyentu_1209@yahoo.com.vn 0963197074
28 14140089 Ngô Hoàng  Uyên x ngohoanguyen1996@gmail.com 0925966190
29 13140172 Nguyễn Thị Bích Vân x nguyenthibichvan04121995@gmail.com 01299996547
30 14140267 Thẩm Lê Hùng x lehung26091997@gmail.com 0967067851
31 13140214 Lê Thị  Hiền x lehienlaw0519@gmail.com 0968003714
32 14140172 Đậu Thị Ngọc Tuyết x ngoctuyetdau@gmail.com 01628359312
33 14140160 Nguyễn Hải  Yến x yennguyen9648@gmail.com 0967664096
34 14140112 Lê Phạm Mạnh x phammanhle147@gmail.com 01635106131
35 13140002 Hoàng Thị Ngọc  Bình x pinhpinh03@gmail.com 0976517538
36 13140139 Võ Nguyễn Mai Thy x vonguyenmaithy@gmail.com 0933049955
37 14140088 Nguyễn Thị Bích x bichtu96@gmail.com 0983911650
38 14140034 Hồ Thị Ngọc Ánh x hothingocanh007@gmail.com 01657943701
39 13140145 Dương Thị Hồng Hào x honghao6169@gmail.com 01695076169
40 14140171 Huỳnh Ngọc Trí x huynhngoctri100296@gmail.com 01686045130
41 13140100 Đặng Thanh Hương x dangthanhhuong1@gmail.com 01698994145
42 13140087 Vương Ngọc Của x vuongngoccua@gmail.com 0901674119
43 14140026 Trần Huỳnh Như Huyền x nguyenhuynhnhuhuyen@gmail.com 0916874373
44 14140029 Nguyễn Văn  Khánh x kkhanhsmile@gmail.com 0974381554
45 14140226 Phan Thị Hoài Phượng x miuxinh@gmail.com 01208200487
46 14140022 Lê Thị Tố Loan x loanle805@gmail.com 01638566182
47 13140138 Tô Thị Mai Hương x   0972396247
48 13140099 Lê Huỳnh Aly Bảo Ni x baonilehuynh@gmail.com 0169618239
49 13140075 Lâm Thị Diễm x lamthidiemha95@gmail.com 0946030090
50 14140242 Trần Thùy Linh x tranthuylinh290696@gmail.com 01629380396
51 14140272 Đào Thị Ngọc Lan x ngoclan96hn@gmail.com 0966348173
52 14140128 Trần Minh Luân x luantran1357@gmail.com 01652354653
53 14140104 La Hữu  Phương x lahuuphuong17@gmail.com 01297471703
54 13140211 Nguyễn Thị Anh Thư x   0979527141
55            

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: