CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

Phòng Đào tạo thông báo như sau:

- Ngày 17/8/2017, hệ thống sẽ mở cho sinh viên đăng ký môn LAW0163.

- Sinh viên nào có nhu cầu học môn LAW0163 cần đăng nhập vào trang sv.bdu.edu.vn và đăng ký môn.

Lưu ý: Chỉ mở 1 nhóm duy nhất và chỉ đăng ký bổ sung 1 ngày duy nhất.

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: