CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

Văn phòng khoa Luật học thông báo:

1. Các sinh viên khóa 16 Chính quy tại Bình Dương có thắc mắc về điểm LAW0442 đến làm việc để được giải quyết, như sau:

- Thời gian: 09h00, ngày 28/8/2017 (thứ hai)

- Địa điểm: Phòng B.05

- Thành phần: Các sinh viên khóa 16 Chính quy tại Bình Dương có thắc mắc về điểm LAW0442

Đề nghị sinh viên đến họp mặc đồng phục và mang thẻ sinh viên theo quy định.

Các trường hợp vắng mặt khoa sẽ không giải quyết các khiếu nại về sau nữa.

2. Các sinh viên khóa 16 Chính quy tại Bình Dương còn nợ môn hoặc thắc mắc về đăng ký môn học liên hệ trực tiếp tại Văn phòng khoa từ 10h00 đến 11h00 ngày 28/8/2017 (thứ hai) để được giải quyết. Văn phòng khoa chỉ giải quyết trong thời gian nêu trên.

Trân trọng.

 

 

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: