CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

1. Thông báo thời gian đóng học phí trả nợ môn Thực tập - LAW0442 từ 5/9/2017 đến 11/9/2017 theo quy định chung của nhà trường.

2. Sinh viên trả nợ môn cần theo dõi tiến độ và thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1: Từ 25/8/2017 đến 5/9/2017

Sinh viên có đăng ký trả nợ môn Thực tập – LAW0442 tại Văn phòng khoa và được chuyển Phòng Đào tạo xem xét giải quyết.

Phòng Đào tạo xem xét mở nhóm môn trả nợ theo quy định đào tạo tín chỉ.

- Bước 2: Từ 5/9/2017 đến 11/9/2017

Sinh viên trả nợ môn đóng học phí môn học theo quy định của nhà trường.

- Bước 3: Từ 11/9/2017 đến 13/9/2017

Sinh viên trả nợ môn chủ động mang biên lai đóng học phí liên hệ Văn phòng khoa để cung cấp địa chỉ email của mình và chọn đề tài làm tiểu luận.

Đề tài làm tiểu luận do Ban Chủ nhiệm khoa duyệt danh sách và sinh viên phải chọn một trong các đề tài thuộc danh sách này.

Văn phòng khoa sẽ liên hệ email sinh viên đã cung cấp để hướng dẫn về phương pháp làm bài tiểu luận.

Song song trong thời gian này, Phòng Đào tạo sẽ chốt học phí, sinh viên nào không đóng học phí sẽ không được giải quyết trả nợ môn.

- Bước 4: Từ 14/9/2017 đến 22/9/2017

Sinh viên trả nợ môn sẽ làm bài tiểu luận và nộp bài tiểu luận chậm nhất tại Văn phòng khoa là 15h00 ngày 22/9/2017. Tiểu luận nộp thành 2 quyển.

- Bước 5: Từ 23/9/2017 đến 26/9/2017

Ban Chủ nhiệm khoa lập hội đồng chấm bài tiểu luận trả nợ và chuyển điểm về Trung tâm khảo thí.

- Bước 6: Từ 27/9/2017 đến 30/9/2017

Trung tâm khảo thí thực hiện thủ tục công bố điểm theo quy định.

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: