CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

Kết quả xét tốt nghiệp đợt 4 - 2017

Danh sách đạt

http://img.bdu.edu.vn/luat/khoaluathoc/files/tc-dat.pdf

Danh sách không đạt

http://img.bdu.edu.vn/luat/khoaluathoc/files/tc-kdat.pdf

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: