CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

Thông báo hoãn các lớp chuyên đề như sau:

- Xử lý nợ ngân hàng: 8:00 - 11:00 ngày 17/9/2017

- Thu hồi nợ: 14:00 - 16:00 ngày 17/9/2017

Lịch học mới sẽ được thông báo sau trên web khoa.

Trân trọng.

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: