CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

Sinh viên K16 cần nộp hồ sơ xét tốt ngiệp trong thời hạn từ 02/10/2017 đến 06/10/2017 tại Phòng Tuyển sinh.

Hồ sơ gồm:

1. Phiếu thông tin in bằng tốt nghiệp.

2. Bản sao Giấy Khai sinh.

Link tham khảo: 

http://daotao.bdu.edu.vn/detail.php?id=1963 

http://daotao.bdu.edu.vn/detail.php?id=2872