CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

Đính kèm là file tài liệu hướng dẫn đăng ký môn học tại Cổng thông tin sinh viên.
 
Hiện tại tài liệu đã được cập nhật tại địa chỉ: http://daotao.bdu.edu.vn/detail.php?id=2145
 
Các bạn sinh viên cần xem và chỉ cho những bạn khác biết nhé./.

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: