CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

TIN TUYỂN SINH

TIN TỨC TỪ BDU

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Thầy: Ngô Anh Tuấn
Số điện thoại: 0948.662997
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Skype: ngoanhtuan.bdu
Hỗ trợ sinh viên
Cô :Thái Thị Tường Vy
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Skype: vydhbd

GIẤY ĐỀ NGHỊ
Về việc bố trí phòng học bù - tăng tiết
                           
Stt Lớp/
Nhóm
SLSV Môn học
CBGD
Giảng viên Ngày BĐ Ngày KT Ngày
đã nghỉ/ tăng tiết
Thứ Buổi Số tiết/
Buổi
Phòng Ghi chú
1 2 89 Luật thương mại quốc tế   Trần Đức Hiệp 14-10-17 14-10-17 13-09-17 7 S 5 BIII.14 thay thầy Bằng
2 2 89 Luật thương mại quốc tế   Trần Đức Hiệp 15-10-17 15-10-17 20-09-17 Chủ nhật S 5 AII.1 thay thầy Bằng
3 3 30 Luật thương mại quốc tế   Trần Đức Hiệp 14-10-17 14-10-17 13-09-17 7 C 5 BII.8 thay thầy Bằng
4 3 30 Luật thương mại quốc tế   Trần Đức Hiệp 15-10-17 15-10-17 20-09-17 Chủ nhật C 5 BII.8 thay thầy Bằng

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: