CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

GIẤY BÁO LỊCH NGHỈ HỌC ĐỘT XUẤT
                       
Stt Lớp/
Nhóm
SLSV Môn học Mã CBGD Giảng viên Ngày BĐ Ngày KT Thứ Buổi Số tiết/
Buổi
Phòng
1 1 72 Luật hiến pháp LK009 Ng Thị Hồng Trang 16-10-17 16-10-17 2 S 5 AI.4
2 2 65 Pháp luật về thanh tra khiếu nại tố cáo LK029 Phạm Thanh Khương 11-10-17 18-10-17 4 C 5 BIII.13
3 1 60 Pháp luật về thanh tra khiếu nại tố cáo LK029 Phạm Thanh Khương 16-10-17 16-10-17 2 C 5 AI.3

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: