CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ
Về việc bố trí phòng học bù - tăng tiết
                           
Stt Lớp/
Nhóm
SLSV Môn học
CBGD
Giảng viên Ngày BĐ Ngày KT Ngày
đã nghỉ/ tăng tiết
Thứ Buổi Số tiết/
Buổi
Phòng Ghi chú
1 2 89 Luật thương mại quốc tế   Trần Đức Hiệp 04-11-17 04-11-17 1 buổi 7 S 5 AI.1 thay thầy Bằng
2 2 89 Luật thương mại quốc tế   Trần Đức Hiệp 05-11-17 05-11-17 1 buổi Chủ nhật S 5 AI.1 thay thầy Bằng
3 3 30 Luật thương mại quốc tế   Trần Đức Hiệp 04-11-17 04-11-17 1 buổi 7 C 5 B05 thay thầy Bằng
4 3 30 Luật thương mại quốc tế   Trần Đức Hiệp 05-11-17 05-11-17 1 buổi Chủ nhật C 5 B05 thay thầy Bằng
8 1 80 Luật thương mại quốc tế 90089 Vũ Lê Bằng 05-11-17 05-11-17 1 buổi Chủ nhật C 5 BIII.14  
9 3 73 Xây dựng VBPL LK004 Ng Hải Nam 02-11-17 02-11-17 1 buổi 5 S 5 C01  

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: