CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

GIẤY BÁO LỊCH NGHỈ HỌC ĐỘT XUẤT
                       
Stt Lớp/
Nhóm
SLSV Môn học Mã CBGD Giảng viên Ngày BĐ Ngày KT Thứ Buổi Số tiết/
Buổi
Phòng
1 3 87 Lịch sử về nhà nước và pháp luật LK002 Hoàng Thúc Kỳ 06-11-17 06-11-17 2 C 5 BII.8
2 1 122 Thi hành án, thừa phát lại 90038 Trần Thanh Hải 03-11-17 03-11-17 6 C 5 BII.8
3 2 85 Luật sở hữu trí tuệ   Nguyễn Thái Lam 09-11-17 30-11-17 5 S 5 AII.2
4 1 75 Luật sở hữu trí tuệ   Nguyễn Thái Lam 06-11-17 27-11-17 2 S 5 E2.1
5 2 85 Luật sở hữu trí tuệ   Nguyễn Thái Lam 06-11-17 27-11-17 2 C 5 E3.2

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: