CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

Sinh viên học SHTT cần lưu ý lịch học sẽ điều chỉnh như bảng sau,

Sinh viên có thể chuyển nhóm để học không bị trùng lịch,

Thắc mắc vui lòng liên hệ VP khoa để được hướng dẫn,

Trân trọng.

GIẤY ĐỀ NGHỊ
Về việc bố trí phòng học bù - tăng tiết
                           
Stt Lớp/
Nhóm
SLSV Môn học
CBGD
Giảng viên Ngày BĐ Ngày KT Ngày
đã nghỉ/ tăng tiết
Thứ Buổi Số tiết/
Buổi
Phòng Ghi chú
1 1 75 Luật sở hữu trí tuệ   Nguyễn Đỗ Ngọc Linh 11-11-17 18-11-17 4 buổi 7 S+C 5 BII.5  
2 2 85 Luật sở hữu trí tuệ LK022 Hồ Mai Huy 09-11-17 16-11-17 4 buổi 5 S+C 5 BII.5  
3 3 91 Luật sở hữu trí tuệ LK022 Hồ Mai Huy 10-11-17 17-11-17 4 buổi 6 S+C 5 BIII.14/BII.9  
4 1 91 Pháp luật về KDBĐS LK038 Ng Thanh Đạm 12-11-17 12-11-17 2 buổi chủ nhật S+C 5 BII.8  
8 2 74 Pháp luật về KDBĐS LK038 Ng Thanh Đạm 19-11-17 19-11-17 2 buổi chủ nhật S+C 5 BII.9  
9 3 35 Pháp luật về KDBĐS LK038 Ng Thanh Đạm 26-11-17 26-11-17 2 buổi chủ nhật S+C 5 BII.8  

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: