CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

Trường Đại học Bình Dương triển khai kế hoạch thu Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm tai nạn (BHTN),  học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2017 – 2018

Trân trọng./.

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: