CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ
Về việc bố trí phòng học bù - tăng tiết
                         
Stt Lớp/
Nhóm
SLSV Môn học
CBGD
Giảng viên Ngày BĐ Ngày KT Ngày
đã nghỉ/ tăng tiết
Thứ Buổi Số tiết/
Buổi
Phòng
1 2 89 Luật thương mại quốc tế   Trần Đức Hiệp 11-11-17 11-11-17 1 buổi 7 S 5 E2.1
2 2 89 Luật thương mại quốc tế   Trần Đức Hiệp 12-11-17 12-11-17 1 buổi Chủ nhật S 5 E2.1
3 3 30 Luật thương mại quốc tế   Trần Đức Hiệp 11-11-17 11-11-17 1 buổi 7 C 5 E4.2
4 3 30 Luật thương mại quốc tế   Trần Đức Hiệp 12-11-17 12-11-17 1 buổi Chủ nhật C 5 E2.1
8 1 80 Luật thương mại quốc tế 90089 Vũ Lê Bằng 12-11-17 12-11-17 1 buổi Chủ nhật C 5 E3.1
9 1 72 Luật hiến pháp LK009 Ng Thị Hồng Trang 27-11-17 04-12-17 2 buổi 2 S 5 BIII.14

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: