CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

THÔNG BÁO

Sinh viên nào bị trùng lịch học bù với lịch học chính thức, thì đi học lịch học chính thức.

Sinh viên liên hệ lớp trưởng/nhóm trưởng để lập danh sách bị trùng lịch học bù, các buổi học bù bị mất để VP khoa tổ chức lịch bù bổ sung cho sinh viên.

Danh sách ghi cụ thể mã môn học, tên giảng viên và số buổi học bị trùng không học được.

Lớp trưởng/nhóm trưởng gửi danh sách về email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

Trân trọng cảm ơn.

 

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: