CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

TIN TUYỂN SINH

TIN TỨC TỪ BDU

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Thầy: Ngô Anh Tuấn
Số điện thoại: 0948.662997
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Skype: ngoanhtuan.bdu
Hỗ trợ sinh viên
Cô :Thái Thị Tường Vy
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Skype: vydhbd

THÔNG BÁO

Sinh viên nào bị trùng lịch học bù với lịch học chính thức, thì đi học lịch học chính thức.

Sinh viên liên hệ lớp trưởng/nhóm trưởng để lập danh sách bị trùng lịch học bù, các buổi học bù bị mất để VP khoa tổ chức lịch bù bổ sung cho sinh viên.

Danh sách ghi cụ thể mã môn học, tên giảng viên và số buổi học bị trùng không học được.

Lớp trưởng/nhóm trưởng gửi danh sách về email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

Trân trọng cảm ơn.