CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

GIẤY BÁO LỊCH NGHỈ HỌC ĐỘT XUẤT
                       
Stt Lớp/
Nhóm
SLSV Môn học Mã CBGD Giảng viên Ngày BĐ Ngày KT Thứ Buổi Số tiết/
Buổi
Phòng
1 1 91 Luật đầu tư LK038 Nguyễn Thanh Đạm 27-11-17 04-12-17 2 C 5 AI.2
2 2 68 Luật đầu tư LK038 Nguyễn Thanh Đạm 28-11-17 05-12-17 3 S 5 BII.5
3 3 60 Luật đầu tư LK038 Nguyễn Thanh Đạm 28-11-17 05-12-17 3 C 5 BII.5

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: