CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

1. Sinh viên cần truy cập web http://sv.bdu.edu.vn/ để đăng ký tín chỉ học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 hoặc liên hệ trực tiếp văn phòng khoa để được hướng dẫn.

2. Sinh viên khóa sau không được đăng ký môn chuyên ngành LAW của khóa trước. Trường hợp cố tình đăng ký sẽ không được công nhận kết quả môn học, cụ thể:

   + Khóa 20 không được đăng ký môn LAW của khóa 19, 18,17;

   + Khóa 19 không được đăng ký môn LAW của khóa 18,17;

   + Khóa 18 không được đăng ký môn LAW của khóa 17;

3. Tất cả các môn học đều có điểm giữa kỳ, điểm thư viện.

4. Sinh viên khóa trước cần đăng ký thêm môn của khóa sau nếu chưa học.

   Ví dụ: LK17 cần đăng ký môn của LK18; LK19 nếu chưa học.

5. Mọi thắc mắc cần giải đáp, sinh viên gửi email khoaluathoc@bdu.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp văn phòng khoa.

6. Danh sách môn học mở trong học kỳ:

Lớp

Mã môn

Tên môn

Bắt buộc
(X)

Tín
chỉ

20LK

LAW0103

Luật hiến pháp

x

3

LAW0094

Luật hành chính

x

4

LAW0412

Pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo

x

2

LAW0272

Những vấn đề chung về Luật Dân sự

x

2

LAW0282

Những VĐ LL chung về luật hình sự và TP

x

2

LAW0132

Luật lao động

x

2

LAW0072

Luật đất đai

x

2

LAW0142

Luật ngân sách nhà nước

x

2

19LK

LAW0422

Pháp luật về thừa kế

x

2

LAW0462

Trách nhiệm hình sự và hình phạt

x

2

LAW0262

Những vấn đề chung về hợp đồng dân sự

x

2

LAW0452

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài H.đồng

x

2

LAW0163

Luật T.mại 1: Pháp luật về chủ thể KD

x

3

LAW0292

Phần các tội phạm

x

2

LAW0152

Luật sở hữu trí tuệ

x

2

LAW0403

Pháp luật về quản lý thuế và các loại thuế

x

3

18LK

LAW0182

Luật T.mại 3:PL cạnh tranh và GQ tranh chấp

x

2

LAW0193

Luật thương mại quốc tế

x

3

LAW0342

Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm

chọn

2

LAW0352

Pháp luật về kinh doanh bất động sản

chọn

2

LAW0251

Nghề luật sư và hoạt động tư vấn pháp luật

chọn

1

LAW0082

Luật đầu tư

x

2

17LK

LAW0442

Thực tập

x

2

LAW0025

Khoá luận tốt nghiệp

x

5

LAW0312

Pháp luật cộng đồng ASEAN

thế kl

2

LAW0333

P.luật về hải quan và HĐ xuất nhập khẩu

thế kl

3

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: