CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

THÔNG BÁO DÀNH CHO KHÓA 17 VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

Sinh viên khóa 17 khi đăng ký môn học lưu ý:

1. Môn học Thực tập LAW0442 tất cả sinh viên khóa 17 đều phải đăng ký;

2. Đối với môn Khóa luận tốt nghiệp LAW0025 chỉ những sinh viên nào có kết quả học tập các học kỳ đều xếp loại KHÁ mới được đăng ký.

3. Những sinh viên nào không thuộc khoản 2 nêu trên thì phải đăng ký học môn Pháp luật cộng đồng ASEAN LAW0312 và P.luật về hải quan và HĐ xuất nhập khẩu LAW0333. 

    - Hai môn trên này thay thế cho môn Khóa luận tốt nghiệp LAW0025;

    - Những sinh viên nào thuộc khoản 2 mà muốn học hai môn trên thay thế cho môn Khóa luận tốt nghiệp LAW0025 vẫn được, và sẽ đăng ký theo khoản 3 này.

Mọi thắc mắc liên quan liên hệ trực tiếp Văn phòng khoa (thầy Tuấn) hoặc email khoa. 

Trân trọng.

    

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: