CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ
Về việc bố trí phòng học bù - tăng tiết
                         
Stt Lớp/
Nhóm
SLSV Môn học
CBGD
Giảng viên Ngày BĐ Ngày KT Ngày
đã nghỉ/ tăng tiết
Thứ Buổi Số tiết/
Buổi
Phòng
1 1 122 Thi hành án, thừa phát lại LK018 Mai Thành Long 06-12-17 06-12-17 1 buổi 4 S 5 BII.9
2 2 61 Thi hành án, thừa phát lại LK018 Mai Thành Long 06-12-17 06-12-17 1 buổi 4 C 5 BII.9
3 3 34 Công chứng, luật sư LK018 Mai Thành Long 13-12-17 13-12-17 2 buổi 4 S+C 5 BIII.13 + BII.8
4 1 80 Luật thương mại quốc tế 90089 Vũ Lê Bằng 10-12-17 10-12-17 1 buổi chủ nhật C 5 AI.1

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: