CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ
Về việc bố trí phòng học bù - tăng tiết
                           
Stt Lớp/
Nhóm
SLSV Môn học
CBGD
Giảng viên Ngày BĐ Ngày KT Ngày
đã nghỉ/ tăng tiết
Thứ Buổi Số tiết/
Buổi
Phòng Ghi chú
1 1 74 Luật hành chính LK009 Ng Thị Hồng Trang 09-12-17 09-12-17 1 buổi 7 S 5 AI.3  
2 2 70 Luật hành chính LK009 Ng Thị Hồng Trang 09-12-17 09-12-17 1 buổi 7 C 5 AII.1  
3 3 73 Luật hành chính LK009 Ng Thị Hồng Trang 10-12-17 10-12-17 1 buổi 8 C 5 AI.2  

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: