CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

- Căn cứ vào tình hình thực tế kế hoạch xét cấp bằng tốt nghiệp năm 2017

- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị và sinh viên trong việc xét, cấp bằng tốt nghiệp năm 2018.

Nay, Phòng Đào tạo lập kế hoạch xét và cấp bằng tốt nghiệp cho tất cả sinh viên các hệ đào tạo năm 2018 như sau:

Thời gian nhận hồ sơ năm 2018

Dự kiến thời gian cấp bằng năm 2018

           Đợt 1: 02/01 - 05/01/2018

           Đợt 2: 02/04 - 06/04/2018

           Đợt 3: 02/07 - 06/07/2018

           Đợt 4: 01/10 - 05/10/2018

                Đợt 1: Trong tháng 4

                Đợt 2: Trong tháng 6

                Đợt 3: Trong tháng 9

                Đợt 4: Trong tháng 12

Phòng Đào tạo sẽ thông báo nhận bằng tốt nghiệp chính thức các đợt trong năm 2018 trên wedsite trường tại: http://daotao.bdu.edu.vn/ của mục tốt nghiệp.

Phòng Đào tạo cùng nhà trường sẽ tổ chức một lễ trao bằng tốt nghiệp trong năm (dự kiến tháng 12/2018). Sinh viên đăng ký dự lễ tốt nghiệp theo thông báo của phòng Đào tạo.

Trân trọng.!. 

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: