CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

Sinh viên lưu ý, thời gian đăng ký bổ sung sẽ được mở thêm các môn sau:
- Luật thương mại 2 - LAW0172; 
- Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng - LAW0452; 
- Tư pháp quốc tế - LAW0473;
- Pháp luật về ngân hàng - LAW0382;
- Luật tố tụng dân sự - LAW0202;
- Luật tố tụng hình sự - LAW0222.
Sinh viên phải đăng nhập và đăng ký bổ sung.
Trân trọng.

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: