CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

Theo thông tin mới nhận được thì Phòng Công tác sinh viên sẽ xét học bổng trong năm học 2016 - 2017 cho sinh viên toàn trường, dự kiến vào khoảng đầu tháng 1 năm 2018.
Để tiện lợi cho việc tổng hợp hồ sơ sinh viên, thông báo như sau:
- Mục đích: Khen thưởng cho sinh viên có thành tích học tập và hoạt động tốt trong năm học 2016 - 2017.
- Đối tượng: Sinh viên các khóa 16, 17, 18, 19.
- Điều kiện: 
+ Học lực loại giỏi, không có môn nào học thi lại, học lại;
+ Điểm rèn luyện loại Tốt trở lên;
+ Có thành tích tốt trong hoạt động Đoàn - Hội.
- Hồ sơ gồm:
+ Bảng điểm năm học;
+ Bản photo các giấy khen, giấy chứng nhận.
Nộp trực tiếp tại VP khoa (Cô. Nguyễn).
Trân trọng.

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: