CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

Thông báo lịch học chuyên đề:

Chuyên đề nghề luật: Chuyên sâu về Sở hữu trí tuệ

Thời gian: 14h00 - 16h30, ngày 19/12/2017 (chiều thứ ba)

Phòng học: AI.2

Chuyên gia: Bà Đặng Diễm Thúy – Tổng Giám đốc Citi & Partners

Sinh viên quan tâm được tham dự miễn phí.

(Ưu tiên khóa 17, và ban cán sự, ban chấp hành)

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: