CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

 http://sv.bdu.edu.vn/Default.aspx?page=gioithieu

I. THỜI GIAN NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

1. Thời gian nghỉ: Nghỉ một ngày 01/01/2018 (thứ 2).

2. Thời gian học trở lại: Sinh viên học trở lại từ ngày 02/01/2018.

 

II. THỜI GIAN NGHỈ TẾT ÂM LỊCH

1. Thời gian nghỉ: Từ ngày 05/02/2018 (thứ 2) đến hết ngày 04/03/2018 (chủ nhật).

2. Thời gian học trở lại: Sinh viên học trở lại từ ngày 05/03/2018 (thứ 2).

3. Thời gian bắt đầu học kỳ 2 năm học 2017-2018: Từ ngày 05/03/2018 (thứ 2).

Đề nghị tất cả giảng viên, học viên, sinh viên, học sinh cập nhật và thực hiện theo tinh thần thông báo.

 

Trân trọng./.

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: