CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

Thông báo:

Sinh viên và giảng viên có lịch học vào 26/12/2017 được nghỉ 01 (một) ngày.

Lý do: Bảo đảm an toàn tránh bão Tembin.

Lịch bù thông báo sau.

Trân trọng.

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: