CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ
Về việc bố trí phòng học bù - tăng tiết
                           
Stt Lớp/
Nhóm
SLSV Môn học
CBGD
Giảng viên Ngày BĐ Ngày KT Ngày
đã nghỉ/ tăng tiết
Thứ Buổi Số tiết/
Buổi
Phòng Ghi chú
1 1 118 Công pháp quốc tế 90037 Chiêm Phong Phi 03-01-18 03-01-18 1 buổi 4 S 5 AI.2  
2 2 66 Công pháp quốc tế 90037 Chiêm Phong Phi 03-01-18 03-01-18 1 buổi 4 C 5 BII.5  
3 1 118 Công pháp quốc tế 90037 Chiêm Phong Phi 04-01-18 04-01-18 1 buổi 5 S 5 AI.1  
4 2 66 Công pháp quốc tế 90037 Chiêm Phong Phi 04-01-18 04-01-18 1 buổi 5 C 5 AI.1  
5 1 129 Luật học so sánh LK002 Lê Thị Thúy Huỳnh 05-01-18 05-01-16 1 buổi 6 S 5 AI.2  

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: